logo-s.png

Høringssvar

25.09.18

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge sendes i høring
 

På vegne af børne- og ungdomspsykiatrisk selskab foreslås tilføjet en anbefaling af, at pt bliver set af speciallæge min en gang årligt. Dette som i NICE guideline (Læs anbefaling 1.8 – 1.10)  fordi diagnoser kan ændre sig over tid. Mange børn og unge i de børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier ses kun af yngre læger eller andre faggrupper.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng87/chapter/recommendations#review-of-medication-and-discontinuation


 

09.11.17:

Opdatering af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjen har været sendt til høring hos:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

Dansk Psykolog Forening

Dansk Sygepleje Selskab

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Selskab for Almen Medicin


Sundhedsstyrelsen har modtaget tilbagemeldinger vedr. opdatering af den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne. Der er samlet set ikke ønsket en opdatering af retningslinjen.

Sundhedsstyrelsen vil derfor notere i retningslinjen, at retningslinjen er vurderet, og at der ikke er fundet grundlag for en opdatering. Der vil således ikke blive foretaget yderligere på nuværende tidspunkt.


08.11.17:

Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis.


Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab i Danmark har ingen kommentarer til ændringen, idet vi ikke mener cannabisbehandling under nogle former vil være indiceret at bruge til børn og unge med psykiatriske lidelser eller forstyrrelser. Der er for stor korrelation mellem adolescent cannabisbrug og neurokognitive vanskeligheder/mentale forstyrrelser i voksenalderen.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28219487


Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs ekspertbidrag om brug af melatonin til børn og unge kan læses - her


Høringssvar vedr. vejledning om udregning og behandling af transkønnede.https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59498


Hermed høringssvar fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab i Danmark vedr. National klinisk retningslinie for behandling af anorexia nervosa.


Overordnet finder vi det er en grundig og gennemarbejdet retningslinie, der vil blive til stor gavn for de mange børn og unge under 18 år, der udvikler anoreksi.

Retningslinien støtter den omstilling, der allerede er påbegyndt i mange børne- og ungdomspsykiatriske centre, hvor de lange døgnindlæggelser afkortes og behandlingen i stedet foregår ambulant og med stor inddragelse af familien. Dette synes vi er en god udvikling. Det skal dog påpeges at anoreksi hos børn og unge ofte er præget af stor ko-morbiditet, og at døgnindlæggelse fortsat bør kunne være en mulighed.


3 kommentarer:

Under overskriften centrale budskaber har man valgt at skrive anbefalingerne fra de enkelte PICO spørgsmål. Overskriften harmonerer dårligt med, at der i virkeligheden ikke er så megen evidens for mange af spørgsmålene, og at det derfor kan være svært at konkludere, at det er de centrale budskaber, der er i behandlingen af anorexia nervosa.


S. 11 det sidste afsnit vedr., at der bør foretages systematisk udredning mm.;  hører dette ikke til under afsnittet emneafgræsning, men i stedet bør være under videre forskning, da det er en opfordring til i fremtiden, at se nærmere på effekten af psykoterapi med anvendelse af særlige instrumenter som bla. EDI.


S. 24 næstsidste afsnit: ”Det anbefales, at man så vidt muligt undgår at afslutte behandling af børn og unge i tilfælde af manglende vægtøgning. Dog kan en afslutning af behandlingen blive resultatet, hvis barnet ikke har effekt af behandlingen, og familien takker nej til anden mulig behandling.

Forslag til tilføjelse: såfremt ernæringstilstanden ikke er livstruende og indicerer behandling efter psykiatrilov/forældreansvarslov.

Anoreksi hos børn og unge er en behandlelig sygdom, der ikke bør medføre øget morbiditet.Børne - og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.