logo-s.png

Udvalg

Udvalg

Videreuddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri

Udvalgets kommissorium

1. Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i børne-
og ungdomspsykiatri. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer i de generelle
retningslinjer for speciallægeuddannelse, og vurderer hvorvidt sådanne ændringer
bør få indflydelse på den børne- og ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse. 

2. Udvalget holder regelmæssig kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved
alle afdelinger, der har enkeltstillingsklassificerede introduktions-, undervisnings-,
og/eller 1. reservelægestillinger. Det påhviler udvalget at koordinere afdelingernes
uddannelsesprogrammer vedr. de klassificerede stillinger. I den forbindelse yder udvalget
vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvor dette ønskes. 

3. Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til Vurderings- og ansættelsesudvalget
i børne- og ungdomspsykiatri vedr. besættelse af undervisningsstillinger/
blokstillinger til bestyrelsen for BUP-DK vedr. repræsentant for selskabet. 

4. Udvalget planlægger – sammen med kursuslederen de emner, som skal behandles
i det teoretiske speciallægekursus. Udvalget udarbejder målbeskrivelser for det
samlede teoretiske kursus og for de enkelte delkurser, ligesom udvalget udpeger
hoved- og delkursusledere. Udvalget foretager løbende evaluering af kursets form
og indhold m.h.p. eventuelle ændringer. 

5. Udvalget meddeler godkendelse i grunduddannelse i psykoterapi for læger i børneog
ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. 

6. Udvalget skal sædvanligvis høres og give udtalelse til bestyrelsen vedr. spørgsmål
fra Sundhedsstyrelsen og andre instanser angående speciallægeuddannelsen
i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget fungerer desuden som rådgiver for f.eks.
specialets tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere,
Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri og andre ansvarlige
for speciallægeuddannelse i spørgsmål vedr. speciallægeuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri. 

 

Udvalgets sammensætning 

Formand: Ulla Britt Pedersen, ullapede@rm.dk 
Næstformand og ordinær medlem: 1. reservelæge Meryam Javed 
H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth

I-kursusleder: overlæge Marianne Gürtler.

Kursistrepræsentant 2019: afventer 1. H-kursus i april måned

Kursistrepræsentant 2018: H-læge Ida Maria Overgaard

Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup

Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: H-læge Ida Maria Overgaard

Repræsentant fra FYP: Erik Døssing

 

Referater:

 

25.01.19 

 

12.01.18 

06.04.18

15.06.18

17.08.18

23.11.18

  

Psykoterapiudvalget

Udvalgets sammensætning

Formand: Peter Ramsing (Risskov) peterams@rm.dk

Øvrige medlemmer:

May-Britt K. Kalvåg Jørgensen (Region H)

Vibeke Høg Bille (Region H)

Elisabet Thorgaard (Aalborg) (indtil 31.maj2018)

Jeppe Plesner (YL-repræsentant) (Region Syd)

 

Se adresseliste her
Se mere om udvalget her
Se mere om uddannelsen her

Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 

DPS/BUP-DK' bestyrelser har i januar 2004 revideret og udvidet kommissoriet for og sammensætningen af Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering:
Udvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med
WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.

Udvalget bistår DPS/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse
af nye diagnose- og klassifikationssystemer, DRG/DAGS, kvalitetsmonitoreringsdatabaser,
registre m.m. Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.

Overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved Center for Psykiatrisk
Forskning (Ole Mors). Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.

Formand: Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors
Bup-repræsentanter: 

Jonathan Hannibal - mail jonathanh@me.com 

Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg - mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk

Forskningsudvalget

Forskningsudvalgets Kommissorium:
1. Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål.
2. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle
psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege
forskningsområder, der kræver nøje belysning.
3. Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske repræsentation i S.S.V.F.
4. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om psykiatrisk
forskning og forskningsplanlægning.
5. Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater
og forskningsudvikling over for medlemmerne.
6. Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
7. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden
af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.
Ændringer i udvalgets sammensætning

Forskningsudvalget stiler mod at afholde 1-2 kurser årligt ud over præsentationen af
årets akademiske afhandlinger.

Formand: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Aagaard, Psykiatrien - Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital.
Bup-repræsentant:

 

Børne - og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.