BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk børne- og ungdoms­psykiatri.
I særlig grad er det selskabets opgave at fremme forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, at arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri.

Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges af selskabets øverste myndighed, general­forsam­lingen.
Generalforsamlingen vælger forman­den for selskabet. Bestyrelsen kan ned­sætte udvalg og udpege repræsentanter for selskabet til deltagelse i eksterne fora. Herunder fælles udvalg med bl.a. Dansk Psykiatrisk Selskab.

BUP-DK er medlem af LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber), UEMS (Union Europeene Des Médcins Spécialistes - sektion for Børne- og Ungdomspsykiatri/psykoterapi,CAPP) og ESCAP (European Society of Child and Adolescent Psychiatry).

 

Spørgsmål vedr. hjemmesiden kan sendes til

Webredaktør speciallæge Anne Heurlin - mail: anne.heurlin@regionh.dk

Opslag til hjemmesiden kan sendes til sekretær for formanden BUP-DK:

Lene Lundkvist lene.bup@hotmail.dk

(filer skal sendes i PDF-format)


Refusionsblanket for refusion af transportudgifter ifm. arbejde for BUP-DK:

Skrivbar blanket

Pdf-blanket

 


 Selskabets CVR-nr. 27892221

Arrangementer

Der er aktuelt 4 arrangementer på listen:
DatoArrangementSted 
29.06.16ESCAP Research Academy: Vienna summer workshop Østrig 
29.08.16Aalborg Psychiatric Summer School 2016Ålborg 
07.10.16Selskabsmøde i BUP-DK om psykoterapi med temaet: Kroppen i psykoterapiOdense 
03.11.16Psykiatriens 11. ForskningsdagÅrhus 


ESCAP 2017: calls for abstracts -

læs mere her


BUP-DK afholdte temadag på

Christiansborg - se oplæg

nedenfor fra arrangementet

samt billeder på twitter

Kjellberg

Pia Jeppesen

Anne Katrine Pagsberg

Per Hove

Plessen

Tak for idag

TWA oplæg

VIA 7 og VIA Family

Virker den danske modelLæserbrev i Politiken d. 2. april 2016

"En diagnose er ikke altid god"


Masser af tal og data, men hvornår

kan vi bruge det?

Læs om BUP's næstformand, Hanne

Børner deltagelse i workshop "Hvordan

sikrer vi, at fremtidens unge bliver robuste

og innovative?". Mange brugbare data

både i Danmark og England, men vi mangler

stadig løsninger på, hvordan vi lærer af dem,

så vi kan hjælpe og forebygge?

 Skal vi bare pakke sammen? - brev fra bestyrelsen

 

Regionernes anvendelse af specialpsykologer i  

Børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien -  

notat fra Danske Regioner 

  

Bestyrelsen BUP-DK skriver:

Tværfaglighed vil gavne børn og unge

læs her 


Læs brev her vedr. Anmeldelse

af nyt  Cochrane review

"Methylphenidate for children

and adolescent with attention

deficit hyperactivity disorder" 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

Nordre Ringvej 69 | 2600  Glostrup | Tlf. 38 64 07 87